Styrelsen

Styrelse för 2021

Ordförande – Egon Persson

Sekreterare – Sture Gustavsson

Ledamot – Vivianne Bäcklund

Ledamot – Mona Scherdin

Ledamot – Oliver Kårefalk


Styrelse för 2020

Ordförande – Egon Persson

Sekreterare – Sture Gustavsson

Ledamot – Vivianne Bäcklund

Ledamot – Mona Scherdin

Ledamot – Oliver Kårefalk


Styrlese för 2019

Ordförande – Fredrik Nordin

Sekreterare – Sture Gustavsson

Ledamot – Egon Persson

Ledmot – Kristina Oderstål

Ledamot – Oliver Kårefalk

Revisorer

Ingrid Kårefalk

Sabine Bösinger


Styrelse för 2017

Ordförande  – Fredrik Nordin

Sekreterare – Sture Gustafsson

Ledamot – Kristina Oderstål

Ledamot – Aune Olsson

Ledamot – Oliver Kårefalk

Revisorer

Irma Nordlander, Ronald Findin

Valberedning

Petri Kivimäki, Britt-Eva Johansson