Medlemskap

Medlemskap i hembygdsföreningen

Årsavgiften för medlemskap är för enskild person 100:- och för familj 160:-

Kan inbetalas på Bankgiro 5900-1370 eller enligt annan överenskommelse