Om föreningen

Åsele Hembygdsförening

Redan 1906 bildades Åsele folkbildnings- och Hembygdsförening. Sedan dess har föreningen vuxit både till medlemsantal och till ytan. Föreningen förvaltar och vårdar tillsammans med Åsele kommun Åsele Hembygdsområde, beläget mitt i samhället,  och det kulturarv och kulturhistoria som ryms inom  väggarna på de antal hus och gårdar som finns där. Hembygdsföreningen har till uppgift att svara för vård, underhåll samt förmedling av föremålssamlingen samt att  utveckla hembygdsområdet med olika aktiviteter.