Åsele Hembygdsförening

Redan 1906 bildades Åsele folkbildnings- och Hembygdsförening. Sedan dess har föreningen vuxit både till medlemsantal och till ytan. Föreningen förvaltar och vårdar tillsammans med Åsele kommun Åsele Hembygdsområde, beläget mitt i samhället,  och det kulturarv och kulturhistoria som ryms inom  väggarna på de antal hus och gårdar som finns där. Hembygdsföreningen har till uppgift att svara för vård, underhåll samt förmedling av föremålssamlingen samt att  utveckla hembygdsområdet med olika aktiviteter.

Styrelse för 2020

Ordförande – Egon Persson

Sekreterare – Sture Gustavsson

Ledamot – Vivianne Bäcklund

Ledamot – Mona Scherdin

Ledamot – Oliver Kårefalk


Styrlese för 2019

Ordförande – Fredrik Nordin

Sekreterare – Sture Gustavsson

Ledamot – Egon Persson

Ledmot – Kristina Oderstål

Ledamot – Oliver Kårefalk

Revisorer

Ingrid Kårefalk

Sabine Bösinger


Styrelse för 2017

Ordförande  – Fredrik Nordin

Sekreterare – Sture Gustafsson

Ledamot – Kristina Oderstål

Ledamot – Aune Olsson

Ledamot – Oliver Kårefalk

Revisorer

Irma Nordlander, Ronald Findin

Valberedning

Petri Kivimäki, Britt-Eva Johansson