Byggnader på området

Sörnoretgården Uppbyggd  1959.

Tidigare ägare Krylén och P. J. Näslund från Sörnoret. Nedervåningen har inretts så som en välbärgad storbondefamilj hade det i lappmarken på 1850-talet. På Övervåningen visas föremål och miljöer som t.ex. skomakarverkstad och redskap som hör samman med skinnberedning.

I Träsalen visar man hur man tillverkade sina redskap förr. I rummet mittemot visar man Åseles ideélla föreningar, företag, affärer, samt Åseles gamla bioprojektor.

Bakom Sörnoretgården finns ett Torkställ.

http://www.aselehembygdsforening.nu/imgupload/1078141645.jpegTorvsjögården Uppbyggd 1963.

Har tillhört Jon Isaksson från Torvsjö.
Denna gård visar hur de flesta människorna i Åsele med omnejd levde på tiden omkring 1830. De tre rummen på nedervåningen visar en klart torftigare miljö än den vi kan se i Sörnoretgården. Bland samlingarna finns en stor mängd av gamla bruksföremål så som träskålar, laggkärl och rotkorgar.
Över våningen visar jakt, fiske, fällar och vävkammare, med klädvård samt föremål från Åseles gamla sjukstuga.

http://www.aselehembygdsforening.nu/imgupload/1078141654.jpeg

Kyrkstugorna 1-6   Uppbyggd 1985.

Kyrkobystugor från kyrkstaden låg på övre torget. Under krigsåren flyttades dessa till idrottplatsen Lappvallen för att de skulle bevaras till eftervärlden. Flyttades sedan till hembygdsområdet på 1980-talet.

1-2 Nedre våning.

Vilka kläder använde farfar och farmor? Här finns en intressant samling med textilier från 1800-talet slut och framåt i tiden.
Sameutställning från Ruth Lindblads tid som samelärare i Lamoviken 1922-1937 finns också att beskåda

Nr 3 Nedre våning

Post och diligensutställning samt fotoutställning med gamla Åsele bilder.


Nr 1 Övre våning

Folkdanslagets minnesrum samt skolsal med bänkar, böcker och planscher. Se även hur fröken bodde.


Nr 2-3 Övre våning

Fyra rum med modeller och planschmaterial av den historiska utvecklingen av Åsele.
Årsillas utveckling från 1648-1850 första kyrkobyn samt samernas historia genom tiderna.

Den andra kyrkobyn, 1860-1899 med Åseles tredje kyrka.

Municipalsamhället fram till köping 1959, den borgeliga kommunens framväxt.


Nr 4 Nedre Våning

Visar Åsele byarnas historia och tillkomst.


Nr 4 Övre Våning

Kyrkobyvåning, visar hur man bodde i kyrksturgorna förr


Nr 5-6 Nedre Våning

Här finns bland annat Bröderna Pallins anrika tryckeri att beskåda med fungerande tryckpress och klichéer.

Nr 5 Övre våning.

4 rum fyllda med gamla skolplanschvåning.

Nr 6 Övre Våning

Se och läs hur samerna bodde och levde.Bagarstugan

Bagarstugan användes förr för bakning av tunnbröd mm. Stugan kommer ursprungligen från byn Överrissjö, men kommer senast från Österstrand.

Bagarstugan går under sommaren att hyra för bakning, kontakta Åsele Kulturhus för mera information.


Portlidret  Uppbyggd 1958

Är den äldsta byggnaden på området. Från Hilmar Hägglunds gård i Gafsele och är från 1769.

DSC07279
DSC07280

Smedja från byn Borgen, Uppbyggd 1963

Innehåller fungerande eldstad med handdriven bälg. Med en komplett verktygsuppsättning.

http://www.aselehembygdsforening.nu/imgupload/1078141649.jpeg

 

Härbret  Uppbyggd 1963

Kommer från byn Kalmsjö. Föremålen i härbret kommer ifrån Alsingstorp norr om Älgsjö.

DSC02320

Kaffestugan” Uppbyggd 1977

Uppfördes på 1870-talet och användes flitigt på sommaren. Denna byggnad är en tröskloge från Överrissjö, där idrottsföreningen i Åsele hade fester, under namnet Bompsi-Dejsi på 1960-70-talet.

Numera en samlingslokal som går att hyra.

Ladugård med loge Uppbyggd 1962

Högfähus där gödsel förvarades under byggnaden. Samt foderlada med genomkörsport, från Konrad Jonsson, Avasjö

DSC07490

Rundloge från Älgsjöås från omkring år 1900  Uppbyggd 1964 på området.

DSC07493Sommarladugård

Ladugården har stått på ett område vid badplatsen Stamsjön mot Doroteahållet.

DSC07496


Sagostugan byggdes år 1990 under en timmerkursen genom Anna-projektet.

(Målning Rickard Molander sommaren 2008.)
DSC01921

DSC07481

         

Torkställningen förvaringsbod från Överrissjö

Fisk och kött har torkats under taket. Bl.a. fiskades lake på våren, som spikades upp för torkning, det blev sedan lutfisk till jul.

DSC00997
HH_0119