Byggnader på området

Sörnoretgården Uppbyggd  1959.

Tidigare ägare Krylén och P. J. Näslund från byn Sörnoret. Nedre våningen är inredd så som en välbärgad storbondefamilj bodde 1850-talet. På den övre våningen finns föremål och inredningar från en skomakarverkstad. Redskap till skinnberedning samt en stor samling av äldre hantverk. I rummet så kallat ”Träsalen” finns en samling bruksföremål i trä som visar på en stor hantverksskicklighet av egentillverkade bruksföremål. På övre våningen finns en samling från olika ideella föreningar, företag samt affärer på orten

http://www.aselehembygdsforening.nu/imgupload/1078141645.jpeg


Torvsjögården Uppbyggd 1963.

Här ser man hur de flesta människorna i Åsele med omnejd levde omkring år 1830. De tre rummen på den nedre våningen visar på en klart enklare miljö än den vi kan se i Sörnoretgården. I samlingarna finns självhushållets arbetsredskap. Den övre våningen är inredd med redskap för jakt och fiske. Fällar och en vävkammare.

http://www.aselehembygdsforening.nu/imgupload/1078141654.jpeg

Kyrkstugorna 1-6   Uppbyggd 1985.


Kyrkstuga nummer 1-2 Nedre Våning.

Här finns en av Västerbottens största och välbevarade samling av kläder från 1800-talet och framåt i tiden. En samling av samiskt hantverk skänkt av Ruth Lindblads stiftelse. Ruth var verksam som lärare under åren.1922-1937.

Kyrkstuga nummer 1 Övre Våningen. Åsele Folkdanslags minnesrum. En komplett inredd skolsal med dåtida bänkar och skolmaterial. Lärarinnans tjänstebostad intill skolsalen. Därutöver finns en våning med både kart-och skolplanscher att botanisera bland.

Kyrkstugor nummer 2-3 Övre Våning. Fyra rum med modeller och planschmaterial som visar hur Åsele samhälle utvecklats från den första kyrkbyn och samernas historia fram till vår tid.

a. Åseles utveckling från 1648-1850. Den första kyrkbyn. Och samernas historia genom tiderna.

b. Åren1860-1899 den andra kyrkbyn. Visar den tredje kyrkan och handels framväxt.

c. Åren 1899-1959 Municipalsamhället utveckling fram till köping 1959.

d. Åren 1735-1820. Visar Skolbyn samt 1884-1950-talets prästbordstorpare.

Kyrkstuga nummer 3 Nedre Våning. Post och diligensutställningsrum. Posten och Postbussarnas viktiga historia i Åsele. Fotoutställning med bilder från fotografen Harry Holmgrens fotosamlingar från åren 1900-1980-talets Åsele.

Kyrkstuga nummer 4 Nedre Våning. Åselebyarnas historia.

Kyrkstuga nummer 4 Övre Våning. Inredd Kyrkbyvåning.

Kyrkstuga nummer 5 Övre Våning.  Kart-och planschvåning.

Kyrkstuga nummer 5-6 Nedre Våning.  AB Bröderna Pallins tryckeri från 1921 med fungerande tryckpress samt med en välbevarad samling material och skrifter.

Kyrkstuga nummer 6 Övre Våning. Här finns en lappkåta med inredning.

Planscher samt en samling med äldre sameföremål.


Bagarstugan

Stugan kommer från byn Överrissjö och användes förr under hela året för tunnbrödsbakning.

Stugan är fortfarande i bruk och kan hyras sommartid.


Portlidret  Uppbyggd 1958

Är den äldsta byggnaden på området.

Är från 1769 och är den äldsta byggnaden på området. Den härstammar från byn i Gafsele och Hilmar Hägglunds gård.

DSC07279
DSC07280

Smedja från byn Borgen, Uppbyggd 1963

Smedjan kommer från byn Borgen.

I smedjan finns en fungerande öppen härd, så kallad ässja med handdriven bälg. Här finns även en komplett verktygsuppsättning för smeder.

http://www.aselehembygdsforening.nu/imgupload/1078141649.jpeg

 

Härbret  Uppbyggd 1963

Kommer från byn Kalmsjö. Inventarierna är från byn Alstorp norr om Älgsjö.

DSC02320

Kaffestugan” Uppbyggd 1977

Den byggnad som idag kallas för ”Kaffestugan”, är från 1870-talet och var från början en tröskloge i byn Överrisjö. Under 1960-70 talet brukade idrottsföreningen ÅIK använda byggnaden för sina sammankomster och danser och den kallades då för ”Bomsi-Dejsi”.

Huset kan hyras ut under året till föreningar och privata sammankomster.

Ladugård med loge Uppbyggd 1962

Högfähus med foderlada och lider med inkörsport. Byggnaden kommer från byn Avasjö. Den är ett exempel på en vanligt förekommande typ av ladugård. Med högfähus menas att det finns ett rum under golvet dit gödseln faller ned genomen lucka i golvet.

DSC07490

Rundloge från Älgsjöås från omkring år 1900  Uppbyggd 1964 på området.

Är från tidigt 1900-tal och härstammar från byn Älgsjö. En rundloge är en variant av trösklada för tröskning av säd. Åttaknutslogar är vanligast. Säden som skulle tröskas travades efter väggarna med tröskplatsen i mitten.

DSC07493Sommarladugård

Användes under sommartid för att kunna städa och underhålla den ordinarie ladugården. Var placerad efter en avfartsväg mot Dorotea.

DSC07496


Sagostugan byggdes år 1990 under en timmerkursen.

Från år 1990 då den timrades upp under en timringskurs. Sedan år 2008 är den prydd med målningar gjorda av konstnären Richard Molander, Åsele. Sagostugan användes idag till sagoläsning för barn.

(Målning Rickard Molander sommaren 2008.)
DSC01921

DSC07481

         

Torkställningen förvaringsbod från Överrissjö

En förvarings bod från byn Överrissjö. Fisk och kött har torkats under taket. Bland annat fiskades lake på våren, de spikades upp för torkning och åts som lutfisk till jul.

DSC00997
HH_0119

Tornet från Amalienborg

Amalienborg var ett dans och nöjesställe med en biografsalong. Verksamhet bedrevs där mellan åren 1905-1956, därefter revs byggnaden. Vid rivningen bevarades takkupolen med en vindflöjel på toppen.

Tornet hamnade i privat ägo under nästan 60 år och skänktes därefter till Åsele Kommun och placerades på Hembygdsområdet. Vindflöjeln dök upp på en auktion på 1990-talet och är numera återförenat med takkupolen och pryder numera sin plats på tornet igen.

Bild visar Amalienborg och dåtida plats på Aronsbergsgatans övre del (Åsele centrala del).
Vindflöjel