Missionshuset efter Storgatan, Idag kallat Salig Röra(EFS)