Årsmöte 1/3 2023

Årsmötet för 2023 hölls i Kaffestugan den 1/3. Det serverades kaffe med dopp på det välbesökta mötet. Ordförande för mötet valdes: Andreas From och till sekreterare: Anna Lindquist. Efter genomgångna handlingar för mötet. Avtackade Hembygdsföreningens ordförande Egon Persson med blommor avgående ledamot Vivi-ann Bäckström, avgående revisorer Sabine Bösinger och Gunvår Bäckström. Samt mötesordförande Andreas From. Styrelsen överlämnade en hedersnål med diplom till Egon Persson.