Gratis medlemskap under 2021

N Y T T – Å R – F Ö R – Å S E L E –
H E M B Y G D S F Ö R E N I N G 🎩📜

Vi erbjuder även i år ett fritt medlemskap för alla åldrar för att DU ska få känna om det är en förening för dig!

Vad är syftet med Åsele Hembygdsförening?
Och vad gör vi?

Tanken är att vi ska finnas till för att fördjupad insikten och kärleken till våran hembygd, även väcka intresse och förståelse för Åsele, och se till att kultur och naturminnen av värde bevaras, som berättelser och föremål.
Även finnas till för att visa upp vårat fina område!

Tillsammans med kulturnämnden ska vi även utveckla hembygdsområdet med olika aktiviteter som tyvärr nu satts stopp pågrund av Corona.
Vi har sett fram emot att kunna ha berättar och medlemskvällar även familjedagar på området med vi väntar och ser ljust på framtiden!

Testa om det är en förening för dig genom att maila din adress till:

aselehbg@gmail.com

Har du ingen mail skicka SMS till 070 315 55 99