Guidning och visning av föremål v 27

Under sommaren kommer hembygdsföreningen att erbjuda guidning och visning av våra föremålssamlingar på fasta tider de flesta vardagar. Under vecka 27 ser tiderna för guidning ut så här;

Torsdag – Lördag

Kl. 10.00 – guidning av Torvsjögården och Sörnoretgården

Kl. 14.00 – guidning och visning av föremålssamlingar i kyrkstugelängorna.

 

Obs. Ändringar kan förekomma